تبلیغات
من ایرانیم - دود غلیظ بعد از یک حمله هوایی در کوبانی. 18 اکتبر